Psykiater Kirsten Wilkens

I mere end 20 år har jeg haft egen klinik som speciallæge i voksenpsykiatri.

Den primære behandling har været eklektisk samtaleterapi  med brug af forskellige terapeutiske metoder, alt efter den konkrete problemstilling .

Uanset metode har forudsætningen for udbytte af behandlingen været, at der var fornøden ro “i de ydre rammer” , så tid og fokus kunne rettes indad.

Ordsproget :                                                                                                               

Det er vigtigt af og til at holde lukket på grund af indre ombygning”  – beskriver processen meget fint .

Nu er det blevet tid til, at 

                   Det Mentale Væksthus holder lukket 

idet jeg skal gennemgå en større hjerteoperation med deraf følgende omprioriteringer af forholdet mellem arbejdsliv og privatliv. 

Om klinikken åbner igen er foreløbigt svært at sige. Alle igangværende behandlingsforløb er afsluttet, og nye patienter skrives ikke på venteliste.

Undlad venligst forespørgsler pr mail    (gælder nye patienter)

Planerne for Det Mentale Væksthus vil fremgå af hjemmesiden i løbet af  foråret 2022

                                     

                            

   

 


Psykiater Kirsten Wilkens     Det Mentale Væksthus   Skovfaldet 2 E

kirstenwilkens@gmail.com