Uddannet læge i 1985 og Speciallæge i psykiatri i 1996.    Privatpraktiserende speciallæge i 2001.

Jeg er gift og har 2 voksne børn samt 2 børnebørn

Uddannelse – og behandlingstilgang

Sideløbende med den kliniske uddannelse på almenpsykiatriske afdelinger – primært i Risskov og Sønderjylland – har jeg taget flere længerevarende psykoterapeutiske uddannelser, inkluderende mange års egen-terapi.

Gestaltterapeutisk uddannelse (2 år) – Individuel psykodynamisk uddannelse (4år) – Psykose-psykoterapiuddannelse (2år) – Gruppeanalytisk uddannelse (3år) – Kognitivterapeutisk uddannelse (1 år) – Neuroaffektiv psykoterapi uddannelse (2 år)

I løbet af mine 17 år som privatpraktiserende psykiater med klinik på Vestre Skovvej i Risskov har jeg suppleret min terapeutiske tilgang med 2. og 3. generations kognitiv terapi i form af Mindfulness og ACT baserede kurser.

Sideløbende har jeg opdateret mig indenfor almenpsykiatrien inklusiv den medicinske behandling for primært angst og depression.

Behandlingskontakten til et menneske bør efter min mening ske ud fra en bio- psyko-social tilgang og forståelse. Og da mennesker er meningssøgende væsner, vil eksistentielle / åndelige værdier og problemstillinger også ofte være centrale at bringe i focus

Interessefelt

Sammenhængen mellem Krop og Sind, Meditation, Mindfulness – samt Buddhistisk forståelse for ”sindets natur” har haft min interesse siden studietiden og videreført gennem undervisning og kursusforløb ved mange forskellige lærere :

Bob More og Jes Bertelsen samt andre fra Vækstcentret i Nr Snede.

Pionerne fra den kliniske Mindfulnesstradition – Jon Kabat-zin, Saki Santorelli og Mark Williams samt buddhistiske mestre som Chokyi Nyima Rinpoche, Kilung Rinpoche og Lakha Lama Rinpoche.

I flere år har jeg dyrket den kinesiske bevægelses-meditation, Qi Gong, og i efteråret 2020 har jeg afsluttet  en Qi Gong instruktøruddannelse.

Jeg tilstræber at fastholde en daglig meditationspraksis og tager ofte på længerevarende stilheds og meditationsretreats.


Psykiater Kirsten Wilkens, Skovfaldet 2 E 8200 Aarhus N

kirstenwilkens@gmail.com