Samtaleterapi

Hovedbehandlingen i klinikken vil oftest være eklektisk samtaleterapi. Det betyder, at forskellige terapeutiske metoder kan tages i anvendelse alt efter den konkrete problemstilling og dine ønsker.

Som nævnt andetsteds er det dog ikke kun problemerne og fortiden, der skal fokuseres på – men i høj grad også på at få dine iboende menneskelige ressourcer og relations-kompetencer i spil.

Grundlaget vil være en psykodynamisk forståelsesramme og de konkrete redskaber, tillempede kognitive metoder med bl.a. Mindfulness og ACT baseret tilgang. Individuelt eller i gruppe.

Mindfulness –  Qi Gong – gruppeforløb

I efteråret 2021 tilbyder jeg et miniforløb med Mindfulnesstræning i gruppe.  Det afholdes som 6  “fyraftensmøder” tirsdage kl. 17 – 19 i det buddhistiske center Øsal Ling v Rutebilstationen.

Det er ikke et buddhistisk kursus – men åbent for alle

Særligt for Sundhedspersonale

Sundhedsvæsenet er under pres. Og det samme er de ansatte på alle niveauer og poster. Der er megen lidelse og smerte, der skal bæres og en tilsvarende stor risiko for at brænde ud.

For at forebygge, at stress bliver til udbrændthed, er det vigtigt at aktivt opbygge evne til resiliens / robusthed via træning i Self- Compassion, dvs evnen til med nærvær og venlighed at støtte dig selv på samme måde, som du vil støtte en anden.

Forløb kan være såvel individuelt som i mindre personalegruppe. 

Medicinsk behandling

Medicinsk behandling kan tilbydes som supplement til anden behandling.

Supervision

Supervision af praktiserende læger / psykologer efter aftale, individuelt eller i gruppe


Psykiater Kirsten Wilkens. Det Mentale Væksthus . Skovfaldet 2 E, 8200 Aarhus N .

kirstenwilkens@gmail.com