Psykiater Kirsten Wilkens

Jeg er speciallæge i voksenpsykiatri med 20 års erfaring som privatpraktiserende psykiater.

De første mange år i større speciallægepraksis i Risskov –  og fra 2018 i mindre,  helt privat deltidspraksis  

                                       Det Mentale Væksthus

Nu på adressen

                                   Skovfaldet 2E,  8200 Aarhus N   

   

Vejen til vækst starter med udredning af problemer og vanskeligheder og fortsætter med udvikling af ressourcer, livskompetencer og modstandskraft.

Det gælder uanset om problemerne handler om angst, stress eller depression, eller mere er funderet i personlige eller interpersonelle vanskeligheder.

Jeg arbejder primært med individuelt tilrettelagt terapeutisk behandling.

Gruppeterapi – herunder Mindfulnessgrupper og Meditations / Udviklingsgrupper  inkluderende yoga / Qi Gong tilbydes i begrænset omfang

Behandlingen i klinikken er helhedsorienteret, og medicinsk behandling kan tilbydes som supplement til anden behandling, når det skønnes relevant.

Klinikken har ikke overenskomst med sygesikringen, og du behøver ingen henvisning, men der er fuld egenbetaling 

 


Psykiater Kirsten Wilkens     Det Mentale Væksthus   Skovfaldet 2 E

kirstenwilkens@gmail.com