Psykiater Kirsten Wilkens

I mere end 20 år har jeg haft egen klinik som speciallæge i voksenpsykiatri.

Forudsætningen for udbytte af behandlingen har altid været, at der var fornøden ro “i de ydre rammer” , så tid og fokus kunne rettes indad.

Ordsproget :                                                                                                               

Det er vigtigt af og til at holde lukket på grund af indre ombygning”  – beskriver processen meget fint .

Nu er det blevet tid til, at 

                   Det Mentale Væksthus holder lukket 

idet jeg har gennemgået en større hjerteoperation med deraf følgende omprioriteringer af forholdet mellem arbejdsliv og privatliv.   

Og i Juni 2022 står det klart, at Det Mentale Væksthus IKKE åbner igen med de samme behandlingstilbud og muligheder som tidligere. 

Undlad venligst forespørgsler pr mail    (gælder nye patienter)

Ny opdatering her på siden forventes til september

                                     

                            

   

 


Psykiater Kirsten Wilkens     Det Mentale Væksthus   Skovfaldet 2 E

kirstenwilkens@gmail.com