Psykiatrisk vurdering/ udredning

En udredning omfatter oftest to samtaler (1-4), hvor vi gennemgår livshistorie, belastninger og symptomer samt, hvad der ellers er væsentligt. Strukturerede psykiatriske interviews kan inddrages (f.eks. SCAN). Ud fra resultatet i udredningen gives vejledning om eventuelle diagnoser og muligheder for fremtidig behandling.

I nogle tilfælde er det andre, der anmoder om f.eks. udfærdigelse af en speciallægeerklæring.  Det kan være kommunen / jobcentret eller din pensionskasse, og rekvirenten betaler.

Samtaleterapi

Hovedbehandlingen i klinikken vil oftest være eklektisk samtaleterapi. Det betyder, at forskellige terapeutiske metoder kan tages i anvendelse alt efter den konkrete problemstilling og dine ønsker.

Som nævnt andetsteds er det dog ikke kun problemerne og fortiden, der skal focuseres på – men i høj grad også på at få dine iboende menneskelige ressourcer og relations-kompetencer i spil.

Grundlaget vil være en psykodynamisk forståelsesramme og de konkrete redskaber, tillempede kognitive metoder med bl.a. Mindfulness og ACT baseret tilgang. Individuelt eller i gruppe.

Meditation – Mindfulness – gruppeforløb

Der er ikke aktuelt planlagt forløb i foråret 2020

Har du interesse i Mindfulness / meditationsforløb, er du velkommen til at rette henvendelse til mig, og jeg vil kontakte dig, såfremt jeg opstarter nyt forløb.

Særligt for Sundhedspersonale

Sundhedsvæsenet er under pres. Og det samme er de ansatte på alle niveauer og poster. Der er megen lidelse og smerte, der skal bæres og en tilsvarende stor risiko for at brænde ud.

For at forebygge, at stress bliver til udbrændthed, er det vigtigt at aktivt opbygge evne til resiliens / robusthed via træning i Self- Compassion, dvs evnen til med nærvær og venlighed at støtte dig selv på samme måde, som du vil støtte en anden.

Forløb kan være såvel individuelt som i mindre personalegruppe

 

Medicinsk behandling

Medicinsk behandling kan tilbydes som supplement til anden behandling.

Supervision

Supervision af praktiserende læger / psykologer efter aftale, individuelt eller i gruppe


Psykiater Kirsten Wilkens, Møllevejen 27.kld. tv. 8000 Aarhus C . Tlf : 5388 0057   mail: kirstenwilkens@gmail.com